muzaye.de|mezat - müzayede

II. ABDÜLHAMİD [عبد الحميد ثانی] HAN CÜLUS İLANI [OSMANLICA, DİVANİ LEVHA]

LOT-39

⬅️ 🔸 ➡️️

Açıklama

II. Abdülhamid Han'ın [عبد الحميد ثانی] cülusunu [tahta çıkışı] ilan eder levha - Divani hatla yazılmış, altın yaldızlı, cetvelli, matbu ve Tuğra'lı - Bifolium - Ahşap çerçevesi içersinde - Matbaa belirtilmemiş, 14 satır, tarihsiz.

EL GAZİ SULTAN ABDÜLHAMİD BİN SULTAN ABDÜLMECİD [TUĞRA]
I.
1) Pirâye-i bahşâ-yı serir-i hilâfetsemîr-i cihânbâni-i Padişah-ı âlicâh 2) bî-hemtâ ve bî-müdânı es-Sultân ibni's-Sultân es-Sultân 3) el-Gâzi Abdülhamid-i sâni ibni's-Sultân el-Gâzi 4) Abdülmecid Hân eyyedallahu hilafetehu ila ahiri'd-devrân ve şeyyedallahu 5) bi'l-avni ve'l-feyzi ve'l-ihsan Efendimiz hazretleri 6) bi'l-yümni ve's-suûd biniki yüz elli sekiz [1258] sene-i mütemenniyesi
II.
7) şehri Şaban-ı şerifin on altıncı Çıharşanba güni saat 8) on birde kehvare zib-i vücud olarak bin iki yüz doksan 9) üç [1293] senesi şehri Şaban-ı mükerreminin on birinci pençşenbe güni bi'l-irsi 10) ve'l-istihkak serir-i ârâyı hilafet ve saltanat olmuşlardır 11) Cenab-ı Mâlikü'l-Mülk zât-ı şevketsimât-ı mülükânelerini kemâl-ı muvaffakiyet 12) ve muzafferiyet ve afiyetle ila nihâyeti'z-zamân taht-âli-i baht-ı 13) Hilâfet şahânelerinde ber-devam buyursun. Amin 14) bi-cah-i hazreti Seyyidi'l-murselin

📙 ESER - literaturk

📣 AKTİF - Pey verilebilir!

⏰ KAPANIŞ - 17.01.2021 - 22:00:00

⏱️ SÜRE -

W-app
Google

Güncel: ₺ 495

0 pey


Peyiniz ₺ 500 veya daha fazla olmalı!Hemen alın: ₺ 1250

Pey geçmişi

Henüz pey verilmedi, ilk pey veren siz olun!

Esere ilişkin yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız!